ขนมจ่ามงกุฎ


ขนมจ่ามงกุฎเป็น ขนม ที่ทำยากมี ขั้นตอนใน การทำ สลับซับซ้อน นิยมทำกันเพื่อ ใช้ประกอบ พิธีการ ที่สำคัญจริงๆ คำว่า "จ่ามงกุฎ"
หมายถึง การเป็น หัวหน้าสูงสุด แสดงถึงความมี เกียรติยศสูงส่ง นิยมใช้เป็น ของขวัญ ใน งานเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ถือเป็น
การแสดงความยินดี และอวยพร ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ยิ่งๆ ขึ้นไป ขายปลีกแนะนำกล่องละ 60 บาท
ราคาขายส่งสอบถามโทร 0848999549 - 032444074-5
บ้านเดือนขนมไทยเพชรบุรีมั่นใจกำไรเกิน 70 เปอร์เซ็นต์
ขนมจ่ามงกุฎ สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้ประมาณ 7 วัน เก็บในตู้เย็นประมาณ 30 วัน ถ้าเก็บในตู้เย็นแล้วเอาออกทิ้งไว้
สักพักขนมก็จะคืนตัวเหมือนเดิม ไม่แข็ง ขนมก็จะกลับมาเหมือนปกติ